Γιατί οι μπαταρίες των φορτηγών έχουν τόσο διαφορετικές προδιαγραφές και τιμή από τις αντίστοιχες των ΙΧ αυτοκινήτων;

20 Οκτωβρίου 2020

Γιατί καλύπτουν τελείως διαφορετικές ανάγκες!

  • Υπάρχει τεράστια διαφορά στο απαιτούμενο ρεύμα εκκίνησης (CCA – Cold Cranking Ampere) μεταξύ ενός μικρού βενζινοκίνητου κινητήρα ενός ΙΧ αυτοκινήτου και ενός μεγάλου (πχ 10 – 12 χιλιάδες κυβικά εκατοστά) πετρελαιοκίνητου μοτέρ με πολύ μεγάλη συμπίεση κυλίνδρου.
  • Υπάρχει τεράστια διαφορά στη χωρητικότητα, εφόσον οι μπαταρίες ενός φορτηγού πχ διεθνών μεταφορών θα πρέπει να καλύψουν απαιτήσεις ψυχαγωγίας και χρήσης για 10-12 ώρες στο διάστημα ξεκούρασης του επαγγελματία οδηγού (άρα και σβηστού κινητήρα).
  • Υπάρχει τεράστια διαφορά στις απαιτήσεις της αξιοπιστίας, εφόσον αναφερόμαστε σε οχήματα που κινούνται 365 ημέρες το χρόνο και μάλιστα σε ξένες χώρες και μακριά από τη βάση τους.
  • Τέλος, υπάρχει τεράστια διαφορά στις απαιτήσεις βάθους και κύκλων εκφόρτισης. Μία μπαταρία ενός ΙΧ αυτοκινήτου αντιμετωπίζει σημαντικά ηπιότερη χρήση με σημαντικά μικρότερες ανάγκες και απαιτήσεις μηχανικής και ηλεκτρολογικής καταπόνησης.

Στη Standard έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη σας για φορτηγά/λεωφορεία, χωματουργικά, αγροτικά και ανυψωτικά μηχανήματα.