Συχνές Ερωτήσεις

Τι πρέπει να προσέξω στην επιλογή της μπαταρίας μου;

Θέλω να επιλέξω μπαταρία για το αυτοκίνητο / λεωφορείο / φορτηγό / γεωργικό ή χωματουργικό μηχάνημά μου.

Τα  κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τη σωστή μπαταρία είναι τα εξής:

Μέγεθος: Η μπαταρία που θα επιλέξετε, θα πρέπει να είναι ίδιου μεγέθους με την εργοστασιακή ή μεγαλύτερη εφόσον αυτό είναι εφικτό. Αυτό εξαρτάται από το διαθέσιμο χώρο, που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής στη βάση, που τοποθετείται η μπαταρία.  

CCA (Αμπερόρια εκκίνησης): Η μπαταρία που θα επιλέξετε, θα πρέπει να έχει ίδια CCA με την εργοστασιακή ή και περισσότερα. Τα CCA ορίζουν τη δύναμη μιας μπαταρίας κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Όσο περισσότερα είναι τα CCA μιας μπαταρίας, τόσο πιο εύκολα θα πάρει μπρος το αυτοκίνητό μας σε χαμηλές θερμοκρασίες.

AH (Αμπερόρια): Η μπαταρία που θα επιλέξετε, θα πρέπει να έχει ίδια Αμπερόρια με την εργοστασιακή ή και περισσότερα. Τα Αμπερόρια ορίζουν την αποθήκη ρεύματος μιας μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη σε Αμπερόρια μπαταρία τοποθετήσουμε στο αυτοκίνητό μας, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αυτονομία, που μας προσφέρει. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος φόρτισης του οχήματος και έχοντας επιλέξει μπαταρία περισσότερων Αμπερορίων, θα έχουμε τη δυνατότητα να διανύσουμε περισσότερα χιλιόμετρα έχοντας σε λειτουργία φώτα, υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ και λοιπές καταναλώσεις. 

Θέλω να επιλέξω μπαταρία για τη μοτοσυκλέτα μου.

Η μπαταρία που θα επιλέξετε, θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με την εργοστασιακή. Αυτό ορίζεται από τον κωδικό της, ο οποίος είναι αλφαριθμητικός, π.χ. YTX14-BS, YB5L-B, YTZ14S και θα τον βρείτε στο σημείο, που αναγράφεται το εμπορικό σήμα της μπαταρίας.

Γιατί δεν παίρνει μπρος το όχημά μου;

Το αυτοκίνητό σας μπορεί να μην παίρνει μπρος για τους εξής λόγους:

Χαλασμένη μπαταρία: Η μπαταρία σας έχει φτάσει στο τέλος της ζωής της. Δεν μπορεί να επαναφορτιστεί και χρειάζεται αντικατάσταση.

Ξεφόρτιστη μπαταρία: Η μπαταρία σας έχει απλά ξεφορτίσει και χρειάζεται επαναφόρτιση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, εάν το σύστημα φόρτισης της εκάστοτε εφαρμογής, λόγω βλάβης, δεν τη φορτίζει σωστά, αν το όχημά σας χάνει κάπου ρεύμα όταν είναι ακινητοποιημένο ( απώλειες ρεύματος ), όταν ξεχάσετε κάποια κατανάλωση ρεύματος ανοιχτή ( φώτα, ραδιόφωνο κτλ. ), καθώς και όταν το όχημά σας παραμένει ακινητοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ελαττωματική μίζα: Στην περίπτωση αυτή μπορεί η μπαταρία σας να είναι καλή και φορτισμένη , αλλά να μην παίρνει μπρος το οχημά σας , λόγω ελαττωματικής μίζας.

Οξειδωμένες επαφές: Στην περίπτωση αυτή και ενώ όλα λειτουργούν σωστά, δεν κάνει καλή επαφή ο πόλος της μπαταρίας σας με τον ακροδέκτη του οχηματός σας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί η μπαταρία να το εκκινήσει.

Πώς συντηρώ την μπαταρία μου;

Συντήρηση υγρών: Συντήρηση υγρών χρειάζονται μόνο οι μπαταρίες ανοιχτού τύπου.
Ανοιχτού τύπου ονομάζονται οι μπαταρίες, που έχουν πώματα, τα οποία μας επιτρέπουν την πρόσβαση στο εσωτερικό τους. Στις μπαταρίες ανοιχτού τύπου χρειάζεται περιοδικός έλεγχος της στάθμης των υγρών.
Εφόσον διαπιστώσουμε ότι η στάθμη των υγρών είναι σε χαμηλά επίπεδα, συμπληρώνουμε αποσταγμένο νερό.
Συνιστάται περιοδικός έλεγχος υγρών τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Συντήρηση ρεύματος: Οι μπαταρίες μολύβδου στο σύνολό τους ( υγρού ηλεκτρολύτη, AGM, GEL ), είτε είναι κλειστού τύπου ( μπαταρίες κλειστού τύπου ονομάζονται οι πλήρως στεγανοποιημένες μπαταρίες, στις οποίες δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο εσωτερικό τους και δε χρειάζονται ποτέ συμπλήρωμα υγρών), είτε είναι ανοιχτού τύπου, πρέπει να παραμένουν φορτισμένες καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Γι' αυτό φροντίζει το δυναμό του αυτοκινήτου / λεωφορείου / φορτηγού / γεωργικού ή χωματουργικού μηχανήματος, ο ανορθωτής της μοτοσυκλέτας ή το σύστημα φόρτισης της εκάστοτε εφαρμογής ( φορτιστής ηλεκτρικού αμαξιδίου, φορτιστής γεννήτριας κ.τ.λ.).
Εάν αφήσετε το όχημα ( ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ) όπου είναι τοποθετημένη η μπαταρία, σε ακινησία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η μπαταρία σας θα ξεφορτίσει. Στην περίπτωση αυτή προτείνουμε τη χρήση φορτιστή συντηρητή. Φορτιστής συντηρητής ονομάζεται το ειδικό μηχάνημα, το οποίο μπορεί να μένει μόνιμα εφαρμοσμένο πάνω στην μπαταρία σας, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, διατηρώντας την μπαταρία σας για πάντα φορτισμένη ακόμα και όταν το όχημά σας ( ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ) δε χρησιμοποιείται.
Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται, υπεύθυνο για τη διατήρηση του ρεύματος της μπαταρίας σας σε σωστό επίπεδο είναι το δυναμό. Σε περίπτωση βλάβης του δυναμό, η μπαταρία σας θα αποφορτιστεί.
Όταν ένα αυτοκίνητο έχει απώλειες ρεύματος, τη χρονική περίοδο που είναι ακινητοποιημένο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή αποφόρτιση της μπαταρίας του.