Όροι εγγύησης

Εγγύηση 4 έτη

Για τα πρώτα 4 έτη παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100%.

Εγγύηση 3 έτη

Για τα πρώτα 3 έτη παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100%.

Εγγύηση 2 έτη

Για τα πρώτα 2 έτη παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100%.

Εγγύηση 1 έτος

Για το πρώτο 1 έτος παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100%.

Εγγύηση 6 μήνες

Για τους πρώτους 6 μήνες παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100%.

Παρέχεται εγγύηση για ελαττωματικό προϊόν (κομμένη γέφυρα, βραχυκυκλωμένο στοιχείο).
Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για την επιβεβαίωση του ελαττωματικού προϊόντος, είναι το τμήμα service της Standard.