Όροι εγγύησης:

Εγγύηση 24 μήνες

Για τους πρώτους 24 μήνες παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100%.

Εγγύηση 12 μήνες

Για τους πρώτους 12 μήνες παρέχεται κάλυψη σε ποσοστό 100%.

Παρέχεται εγγύηση για ελαττωματικό προϊόν (κομμένη γέφυρα, βραχυκυκλωμένο στοιχείο).
Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για την επιβεβαίωση του ελαττωματικού προϊόντος , είναι το τμήμα service της Standard.

© standard.gr    Powered by Softways